Geluidsaneringsprojecten voor bijna 4000 woningen

De afdeling Specialisme en advies, team geluid, is voor elf gemeenten bezig met de uitvoering van 33 geluidsaneringsprojecten. Het gaat dan om de sanering van in totaal 3.950 woningen. Bij de projecten wordt onderzocht welke maatregelen er mogelijk zijn om het geluid vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van woningen te verlagen.

Het gaat om gemeentelijke en provinciale wegen. Voor woningen die langs rijks- en spoorwegen liggen zijn Rijkswaterstaat en ProRail verantwoordelijk. Voor het onderzoeken van de geluidmaatregelen is subsidie toegekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.Isolatie wordt aangebracht op gevels van huizen

Bron aanpakken

Vanuit de Wet geluidhinder wordt bij voorkeur de geluidhinder bij de bron aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van stil asfalt en/of het treffen van verkeersmaatregelen. Daarna wordt gekeken naar overdrachtsmaatregelen, zoals het plaatsen van geluidschermen of geluidswallen. Vooral in situaties waar de geluidsbelastingen hoog zijn en veel woningen aanwezig zijn, is een geluidsscherm een goede oplossing. Tegenwoordig worden steeds vaker bronmaatregelen en geluidsschermen gecombineerd, waardoor de hoogte van schermen beperkt kan blijven.

Gevelmaatregelen

Als bron- en overdrachtsmaatregelen echt niet mogelijk zijn, dan kan worden gedacht aan het isoleren van de woningen met gevelmaatregelen. Dit is tot op heden nog steeds de meest voorkomende manier van het treffen van maatregelen. Het gaat dan om het aanbrengen van dubbele beglazing, achterzetbeglazing, kierafdichting, dak-, plafond- of paneelisolatie en suskasten in woonkamers, slaapkamers en keukens groter dan 11 m2.

Budget

Het aanbrengen van de geluidsisolatie wordt volledig vergoed door het ministerie. Een aantal gemeenten heeft budget vrijgemaakt om bij de geluidsaneringsprojecten de bewoners een advies te geven over thermische isolatie. De bewoners kunnen dan op basis van het advies een financiële regeling treffen met het bevoegd gezag en de thermische maatregelen in eigen beheer aanbrengen.

 

Terug naar nieuwsbrief