OD NHN start weer met fysieke controles bij bedrijven

De afdeling Toezicht en Handhaving van de OD NHN is sinds 10 mei weer gestart met controlebezoeken bij bedrijven. Nu de Covid-19-maatregelen zijn versoepeld, is er ruimte om vrijwel alle controles weer fysiek uit te voeren. Natuurlijk gebeurt dat met in achtneming van de nog geldende regels.

Binnen de afdeling T&H beschikken we momenteel over 20 toezichthouders in het zogenaamde grijze domein (bedrijven en instelling Wm). Zij hebben in de periode vóór 10 mei alleen bedrijven in het veld gecontroleerd die vallen in de hoogste milieucategorie. Dat zijn dan bedrijven met de grootste kans op onveilige situaties en het optreden van onomkeerbare milieuschade.

ZelInspecteur controleert stellingen binnen bedrijfftoezicht

Door de Covid-19-regels was het fysiek nauwelijks mogelijk om bij de overige bedrijven op een veilige manier controles uit te voeren. Dit hebben we aangegrepen als kans om zogenaamd zelftoezicht op te tuigen bij branches die zich daarvoor lenen.

Digitale vragenlijsten

Met voornamelijk digitale vragenlijsten zijn ondernemers benaderd en verzocht hun eigen bedrijf op een aantal belangrijke aspecten te controleren. Dat gebeurde door keuringscertificaten en foto’s met ons te delen om aan te tonen dat ze de regels volgen. Voorafgaand aan deze controle werd altijd een telefoongesprek met de ondernemers gevoerd, om hen in de goede richting te ‘masseren’. Dit vraagt om overtuigingskracht en daarin hebben onze toezichthouders zich prima bewezen. De respons was dik naar tevredenheid en we hebben ook mooie geluiden ontvangen vanuit de bedrijven over onze nieuwe aanpak.

Onder andere de volgende branches hebben wij ‘op afstand’ gecontroleerd:

  • Horecabedrijven
  • Garagebedrijven
  • Tuin en akkerbouwbedrijven
  • Tandartsenpraktijken
  • Spoelbassins bij bloembollenbedrijven

Ook na Corona zullen we doorgaan met het verder ontwikkelen en toepassen van zelftoezicht. Het biedt mooie kansen om de verantwoordelijkheid voor naleving beter bij de ondernemer voelbaar te maken en in korte tijd veel bedrijven te benaderen.

We zullen echter altijd fysiek blijven controleren en ook steekproefsgewijs beoordelen of vragenlijsten voor zelftoezicht naar waarheid zijn ingevuld en specifieke bedrijven en branches zich lenen voor zelftoezicht in de toekomst.  

 

Terug naar nieuwsbrief