Estafette van het bestuur


Wat is de toegevoegde waarde van de RUD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.
Deze nieuwsbrief Ben Blonk, wethouder in de gemeente Schagen: ,,Door de omvang van de RUD NHN ontstaan kansen om effectiever, efficiënter en integraler te werken.''


1. Even voorstellen
,,Mijn naam is Ben Blonk, wethouder Samenleving van de gemeente Schagen sinds 1 januari 2013 (samenvoeging Harenkarspel, Schagen en Zijpe) en daarvoor sedert maart 1998 wethouder in Zijpe met diverse portefeuilles (Financiën, Samenleving, Openbaar Gebied en Milieu). Tot het ontstaan van de Regionale Uitvoeringsdienst was ik voorzitter van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. Ik heb als vertegenwoordiger van de Noordkop meegewerkt aan het oprichten van de RUD NHN.''

,,Hoewel ik sinds 1 januari 2013 geen milieu meer in mijn portefeuille heb, vertegenwoordig ik toch de gemeente Schagen in het algemeen bestuur van de RUD NHN. Dit omdat de milieuwethouder van Schagen, wethouder Sigge van der Veek, voorzitter van de RUD NHN is. Schagen heeft 7 % van de stemmen in het algemeen bestuur.''

BenBlonk2. U bent geruime tijd bezig met de regionale milieusamenwerking – eerst bij de milieudienst en later bij de RUD NHN – , hoe kijkt u persoonlijk terug op deze periode?
,,Met de oprichting van de milieudienst Kop van Noord-Holland, medio 2006, is onmiskenbaar een professionaliseringsslag  gemaakt. In de tijd dat de milieuwetgeving nog door de gemeentelijke organisatie van Zijpe werd uitgevoerd heb ik ervaren hoe kwetsbaar de organisatie was bij het uitvoeren van de wettelijke taken en hoe moeilijk het vooral was om de specialistische taken uit te voeren. Ik denk dat vooral ook door de aanwezigheid van de onderzoeksreactor in Petten de beperkingen pijnlijk duidelijk werden. Ook het cliëntelisme vierde in een kleine gemeente hoogtij. Iedereen kende iedereen en vooral bij handhaving van de wetgeving gaf dat nogal eens moeilijkheden.''

,,De tijd bij de milieudienst heb ik als zeer positief ervaren. Een hard werkende club onder de bezielende leiding van André Bouwens die in korte tijd een enorme professionaliseringsslag doormaakte. Zowel kwalitatief en financieel was de Milieudienst in control. Niemand zat dan ook echt te wachten op de Regionale Uitvoeringsdienst. Maar daar werd landelijk en vooral ook provinciaal anders over gedacht.''

 

3. Welke toegevoegde waarde heeft de RUD volgens u voor de regio?
,,De grotere schaal van deze organisatie maakt het mogelijk nog professioneler te werken. Doordat voor 18 gemeenten en de provincie wordt gewerkt, ontstaan kansen om effectiever, efficiënter en integraler te werken. Ik denk dat de RUD zich momenteel in een opbouwfase bevindt. Het heeft tijd nodig om alle ontwikkelingen een plaats te geven en de organisatie zo in te richten dat aan alle doelstellingen kan worden voldaan. Duidelijk is ook dat het voor een dergelijke organisatie van het grootste belang is dat de ICT op orde is. Dat is nog niet zo en dat leidt onvermijdelijk tot discussie. Hoe eerder dat opgelost is, hoe beter dat voor de organisatie is. De nieuwe omgevingswetgeving zal ook van invloed zijn op de taken van de RUD NHN. Daar zitten we nog middenin en het is van belang  dat gemeenten de juiste politieke keuzes maken. Daarbij moet steeds vanuit de klantvraag (van bedrijven) worden gekeken aan wat voor type organisatie eigenlijk behoefte is.''

4. In welk lokaal dossier heeft de RUD een positieve rol gespeeld en wat was die rol?
,,Het is moeilijk aan te geven welk lokaal dossier er beter van geworden is. Ik denk dat de kwetsbaarheid van de organisatie minder geworden is en de kwaliteit van het werk is toegenomen. Daar zullen we misschien ook meer over moeten communiceren. Successen moet je immers vieren.  Als ik dan een dossier moet noemen dat de afgelopen jaren buitengewoon goed is beheerd, dan is het wel de activiteiten die allemaal plaats vinden op de onderzoekslocatie Petten. Aanvankelijk liepen op het terrein zo’n 13 controlerende instanties rond die van elkaar niet wisten wat ze deden. Dat kwam de veiligheid niet ten goede en de vier bedrijven op het terrein werden er gek van. Iedereen wilde het anders. Inmiddels wordt er integraal en efficiënt gewerkt en is er goed overleg tussen de verantwoordelijke instanties. Dit is de verdienste van de Milieudienst Kop van NH en nu de RUD NHN.''

5. Wat wilt u de RUD voor de toekomst meegeven?

,,Zorg dat ook gecommuniceerd wordt over zaken die heel goed gaan en versterk het gevoel dat de RUD een organisatie van de gemeente is. Zorg dat helder is welke producten er wettelijk vereist zijn en welke op verzoek van de gemeenten worden geleverd. Omdat met de niet- wettelijke taken gestopt kan worden, vereist dit een commerciële prijs.''

6. Aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

,,Ik zou het interessant vinden als gedeputeerde Tekin iets zou kunnen zeggen over de meerwaarde van de RUD voor de provincie.''

 

Terug naar de nieuwsbrief