Kruispunt

De opbouwfase van ons mooie bedrijf is achter de rug! De eerste vier jaar van het bestaan zijn gebruikt om meer dan 160 medewerkers vanuit tien organisaties op een weloverwogen manier binnen één gebouw aan de slag te laten gaan. Daarnaast is bijgedragen aan de bezuinigingsoperaties waar alle eigenaren mee geconfronteerd zijn. Onderdeel van de afronding van het bouwproces is de evaluatie van het uit 2013 daterende bedrijfsplan door het Algemeen Bestuur. Het bedrijf is er bijzonder trots op dat u – in deze drukke en voor veel medewerkers hectische periode – complimenten geeft voor de kwaliteit van het aan u geleverde werk.


RobStropRoodVanaf het tweede kwartaal van 2017 is de RUD NHN aan een nieuwe fase begonnen. Het bedrijf is goed tegen het licht gehouden; er is een 100-dagenplan opgesteld met masterplannen op de gebieden HRM, Communicatie en Financiën. Op deze drie bedrijfsvoeringsonderdelen zijn bij het schrijven van deze nieuwsbrief inmiddels grote stappen gezet. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg.

Investering
Op 8 maart is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de nodige investering voor de noodzakelijke ontwikkeling op het gebied van ICT. Het betreffende masterplan gaat in op onvermijdelijke investeringen voortvloeiend uit de effecten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de ICT-effecten van de Omgevingswet – die haar schaduw vooruitwerpt – en de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van digitale informatievoorziening, waardoor de organisatie efficiënter, effectiever en up-to-date kan werken. Wij zoeken daarbij actief naar samenwerkingspartners. Partners die – net als wij – bezig zijn om hun ICT-omgeving aan de nieuwe vereisten aan te passen. Meerdere partijen staan open voor het zoeken naar een gezamenlijke toekomst.

Toekomst
Het nieuwe bestuur – dat na de raadsverkiezingen aantreedt – staat voor enorme uitdagingen. Niet in de laatste plaats zal de discussie gaan over de vraag of wij gestandaardiseerd productengamma leveren of dat er in alle gevallen maatwerk mogelijk is. Ook moeten wij op verschillende terreinen aan nieuwe wettelijke vereisten voldoen, er komt een nieuw bedrijfsplan en er worden belangrijke beslissingen verwacht. Onder andere als het gaat om de inbreng van meer of minder taken, de toekomstige financieringsvorm en de inrichting van onze governance.

Positief
In ieder geval investeren wij de komende bestuursperiode in de verdere versterking van onze relatie met de deelnemers in hun rol van eigenaar en opdrachtgever. De medewerkers van de RUD NHN zien de toekomst dan ook positief tegemoet.

 

P.R. van Doorn

Interim secretaris – directeur

 

Terug naar de nieuwsbrief