Programma Aanpak Stikstof omdat voedselrijker niet beter is

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in het leven geroepen om de stikstof die vrijkomt uit industrie en (kunst) mest te kunnen reguleren. Economische ontwikkelingen hebben namelijk tot gevolg dat er vanuit de lucht stikstof neerdaalt in Natura 2000-gebieden. ,,Stikstof zorgt ervoor dat de bodem voedselrijker wordt. Dat klinkt misschien positief, maar heeft negatieve gevolgen voor de flora en fauna in beschermde natuurgebieden’’, aldus Job van der Veldt, vergunningverlener bij de RUD NHN.

IndustrieKoeienDe reden daarvoor is dat zeldzame plantengemeenschappen juist bijzondere omstandigheden vragen. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een voedselarme, zure, zilte of kalkrijke omgeving. Van der Veldt: ,,Het zijn die specifieke combinaties die zorgen dat bijzondere en vaak zeldzame planten hier kunnen voorkomen. Deze plantengemeenschappen herbergen op hun beurt weer zeldzame dieren.’’ Het effect van een voedselrijke omgeving is dat algemene soorten, zoals bijvoorbeeld brandnetel, grassen en zegges, de overhand krijgen.

AERIUS-rekenprogramma
Door middel van vergunningen en het AERIUS-rekenprogramma wordt de hoeveelheid stikstof die in de lucht komt gereguleerd. Het AERIUS-rekenprogramma houdt voor heel Nederland in de gaten waar en hoeveel stikstof er neerdaalt. Er is een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte waarbinnen nieuwe economische activiteiten mogelijk zijn. Deze ruimte kan opraken, waardoor er geen vergunningen mogelijk zijn tot er weer nieuwe ruimte beschikbaar komt.

Beschikbare ruimte
Toch komt er zeker nog wel ruimte vrij. Vergunningverlener Van der Veldt: ,,Nieuw beschikbare ruimte komt op twee verschillende manieren vrij. Enerzijds omdat de overheid deze heeft gereserveerd en vrijgeeft én doordat innovatieve bedrijfsvoering voor steeds minder stikstofuitstoot zorgt. Op deze wijze worden natuurgebieden behoedt voor een te grote stikstofdepositie.’’

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van BIJ12 via deze link.

 

Terug naar de nieuwsbrief