Arrestatie palingvisser na samenwerking OD NHN en partners

Na een kleine week posten in weer en wind en bij nacht en ontij, is afgelopen vrijdag in Loosdrecht een persoon aangehouden, die verdacht wordt van vissen op paling. De arrestatie was het gevolg van goede samenwerking tussen verschillende diensten, waaronder de OD NHN. De verdachte, een beroepsvisser, voer op de Nieuwe Polderplas en had met verschillende palingfuiken illegaal ongeveer vierhonderd kilo (schier)paling (370 stuks) gevangen.

Namens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) nam onder andere Suze Nijland, toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar Wet natuurbescherming, deel aan de actie. Zij benadrukt het belang van de samenwerking. ,,Zonder goede samenwerking was dit niet mogelijk geweest, want voor het aanpakken van deze actie heb je binnen één organisatie niet genoeg middelen, menskracht, kennis en tijd.”

OPaling in emmers op bootbservatie

Onderdeel van de samenwerking was observatie van de diverse fuiken in het water van de Nieuwe Polderplas. Dat gebeurde door OD NHN, Politie, Waternet, Recreatie Midden Nederland, Natuurmonumenten en studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid van het ROC Midden Nederland.

Signaal aan overtreders

Een zeer succesvolle operatie. Suze Nijland: ,,Het was een aanhouding op heterdaad en de verdachte is in verzekering gesteld. De overtreder is eerder voor een soortgelijk feit aangehouden. Deze actie geeft een duidelijke signaal naar de omgeving en potentiële overtreders. Het heeft een preventieve werking naar hen toe. Ze zien dat de pakkans aanzienlijk is, evenals de sanctie.’’

De straf op een dergelijke overtreding betreft een gevangenisstraf van maximaal zes jaar en een boete tot 83.000 euro (categorie 5). ,,Daarnaast krijgt hij processen-verbaal voor het varen in verboden gebied, vissen buiten het seizoen en vissen zonder vergunning’’, zegt de toezichthouder. Ook wordt onderzocht of de overtreder zijn visrecht en jachtakte kan en mag behouden.


Natura 2000-gebied

De opsporingsdiensten kwamen de stroper op het spoor, doordat zij waren getipt dat de man met zijn boot over de Nieuwe Polderplas voer, terwijl dat daar niet mag. Hij zou daarvoor het slot van een toegangshek hebben geforceerd.

De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag en tevens eigenaar van het water Nieuwe Polderplas, onderdeel van de Loosdrechtse Plassen. ,,Die plassen vallen weer onder het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, waardoor de handhaving van de Wet natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ligt’’, aldus Nijland.

Schieraal uitleg

Foto's: Caspar Huurdeman