RUD NHN heet nu OD NHN!

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft per 1 juli 2019 zijn naam veranderd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Deze naamswijziging laat een accentverschuiving zien van alleen uitvoering van taken naar ook advisering bij die uitvoering. Tegelijk met de nieuwe naam presenteren we een nieuwe huisstijl en nieuw logo.

Dampten 2Onder de nieuwe naam blijven we doen waarvoor we in het leven zijn geroepen: helpen een veilige en leefbare omgeving in stand te houden en waar nodig te creëren.

Michiel Uitdehaag, bestuursvoorzitter van de dienst: “Van sec een uitvoerende dienst heeft de organisatie zich ontwikkeld naar een dienst die ook adviseert en beleidsondersteunend werk verricht voor opdrachtgevers. Bij belangrijke omgevingsthema’s, zoals de komst van de Omgevingswet en bij de voorbereidingen op de Energietransitie, spelen wij steeds meer een belangrijke rol als gespreks- en adviserende partner in de leefomgeving.

Een meer volwassen rol en organisatie vragen om een naam die daaraan recht doet: Omgevingsdienst. Deze naam wordt inmiddels bij bijna alle 29 collega-diensten gehanteerd.”

Nieuw logo

Met de nieuwe naam introduceren we ook een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo bestaat uit cirkels die symbool staan voor een scannende beweging. Het logo vormt de letterlijke scan van de omgeving, zoals de medewerkers van de Omgevingsdienst die dagelijks op pad gaan om de duurzaamheid en veiligheid van onze leefomgeving te waarborgen. De nieuwe huisstijl hanteert de inmiddels bekende RUD NHN kleuren om de herkenbaarheid van de dienst te waarborgen.

Dé dienst voor de leefomgeving in Noord-Holland (Noord)

Na een succesvolle groei vanaf 2014 zijn wij inmiddels voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland een betrouwbare partner in vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering op milieugebied. Denk hierbij aan milieu, bodemkwaliteit, klimaat, natuur, duurzaamheid, licht, lucht, geluid, geur, afval, asbest en veiligheid. 

Daarnaast werken we in opdracht van provincie Noord-Holland  o.m. aan verstandig natuurbeheer in de gehele provincie, dragen bij aan de instandhouding van stiltegebieden, zien toe op de hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden, en zijn, als het in uiterste instantie noodzakelijk is, actief in strafrechtelijke vervolging.