Over de OD NHN

Per juli 2013 is de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een feit. De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 2014 in deze regionale organisatie gefuseerd.
De dienst heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

De Omgevingsdienst NHN is in 2014 als Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) daadwerkelijk van start gegaan als een 'no-nonsens'-organisatie in de uitvoering van haar taken. Met ongeveer 180 specialisten onder één dak verrichten wij onze taken zo efficiënt mogelijk. Bij onze organisatie zijn onder andere bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en geluidsspecialisten werkzaam. In onze bedrijfsmatige aanpak staat de klant centraal.

In 2019 vierde de RUD NHN zijn eerste lustrum. Per juli 2019 is de naam van de RUD NHN gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Het gebied van de OD NHN bestaat uit 17 gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Kenmerkend voor de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen. Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 inrichtingen die vallen onder de Wabo en de Wet milieubeheer. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie.

Organogram OD NHN