Verbeteren kaartlagen bodeminformatiesysteem

Voorbeeld van overlappende situaties

Op de onderliggende locatie is plangebied A, licht verontreinigd, voldoende onderzocht. 
Locatie B is later onderzocht en daarvoor is onterecht een aparte locatie aangemaakt. De kwaliteit van B is vergelijkbaar met A. De status is dus niet strijdig, maar het is toch wenselijk de overlap op te heffen door B in zijn geheel op te heffen en het onderzoeksrapport om te hangen naar A.

Locatie C is ook apart onderzocht en heeft als status ernst-geen spoed en uitvoeren sanering. Hier is dus sprake van een strijdige status met de onderliggende locatie A. Iemand die een huis koopt binnen dit gebied of werkzaamheden in de bodem gaat uitvoeren komt nu 2 verschillende statussen tegen en moet eerst nader onderzoek of navraag doen om erachter te komen wat hier precies aan de hand is. C moet daarom afgesplitst worden van A door de contour van C uit A te knippen. A en C komen dan naast elkaar te liggen. Het onderzoek van A kan, indien dit relevante informatie bevat voor C, naar C worden gekopieerd.

 

Invoerprotocol   Werklijsten platte kaart   Export Squit Ibis/Lib-bestanden   Handleiding platte kaart

 

Plattegrond locaties a, b en c