Visie

Voor de komende drie jaar richt de organisatie zich op het professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren van de aan haar opgedragen (milieu)taken.

De missie en visie zijn voor de komende drie jaar vastgelegd. De focus ligt op efficiënt organiseren en professioneel uitvoeren, zodat de eenmalige kosten worden terugverdiend.