Missie en visie

Missie

De OD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een effectieve manier uitvoering geeft aan de haar toevertrouwde taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord en de gehele provincie.

Visie

De OD NHN richt zich op het leveren van hoogwaardige producten en diensten die aansluiten op de wensen van haar klanten en de markt.