Dit is de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voorheen RUD NHN

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

WOB-verzoek

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Heeft u een algemene vraag of bent u op zoek naar andere informatie dan documenten, vul dan het algemene contactformulier in.

Wanneer u op zoek bent naar documenten die niet al openbaar zijn, dan kunt u een Wob-verzoek indienen.
 

Eisen aan een Wob-verzoek

Een Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende inhoudelijke eisen:

1. Vermeld het onderwerp zo nauwkeurig mogelijk.

2. De informatie moet aanwijsbaar aanwezig zijn, dus ergens zijn vastgelegd. Dit mogen ook geluidsbanden, films, foto’s en digitale bestanden zijn.

3. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) moet over de informatie beschikken.

4. De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke zaak, dat wil zeggen op de aan de OD NHN gemanteerde taken.
 

Wob-verzoek indienen

Een Wob-verzoek dient u bij voorkeur in via dit digitale formulier.

Maakt u geen gebruik van het digitale formulier, dan kunt u ook dit formulier printen, invullen en opsturen. Vermeld bovenaan uw verzoek dat het om een Wob-verzoek gaat en vermeld ook uw adresgegevens. Dat vergemakkelijkt de afhandeling.