Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort organiseert in 2020 de Dutch Grand Prix. Hiermee keert de Formule 1 na lange tijd in Zandvoort terug. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor de benodigde aanpassingen betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming, in opdracht van provincie Noord-Holland.

Hier kunt u de natuurvergunningen, ontheffingen en beslissingen op bezwaar vinden voor de aanpassingen op het circuit. Tevens kunt hier de oude besluitvorming vinden waaronder de natuurvergunning uit 2011 voor de uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden dagen (UBO-dagen) waarin reeds rekening is gehouden met de komst van de Formule 1.

Ontheffing

Vergunning

Beslissing op bezwaar