Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort organiseert op 2, 3 en 4 september 2022 weer de Dutch Grand Prix. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor de benodigde aanpassingen betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming, in opdracht van provincie Noord-Holland.

Hier kunt u de natuurvergunningen, ontheffingen en beslissingen op bezwaar vinden voor de aanpassingen op het circuit,waaronder de natuurvergunning uit 2011 voor de uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden dagen (UBO-dagen). Daarin is reeds rekening gehouden met de komst van de Formule 1. Tevens kunt u hier de jaarrapportage 2020 vinden van het Circuit Zandvoort.


Ontheffing

Vergunning
Beslissing op bezwaar

Jaarrapportage 2020