Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort organiseert op 2, 3 en 4 september 2022 weer de Dutch Grand Prix. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor de benodigde aanpassingen betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Hier kunt u de natuurvergunningen, ontheffingen en beslissingen op bezwaar vinden voor de aanpassingen op het circuit. Zoals de natuurvergunning uit 2011 voor de uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden dagen (UBO-dagen). Daarin is al rekening gehouden met de komst van de Formule 1. Ook kunt u hier de jaarrapportages van Circuit Zandvoort vinden.


Ontheffing

Vergunning
Beslissing op bezwaar

Jaarrapportages