Omschrijving en locatie activiteit

Omschrijving en locatie activiteit

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?

*Deze aanvraag is
Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project?

Algemeen

Geef een omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke situatie, uitbreiding middels nieuwbouw,  uitbreiding dieraantallen/capaciteit in bestaande stallen/installatie) en de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante PAS-gebieden

Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen tijdelijke activiteiten en activiteiten voor onbepaalde tijd. (zie toelichting)