Dit is de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voorheen RUD NHN

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heet per 1 juli 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Meest gestelde vragen

Door op de vraag te klikken, krijgt u het antwoord.

 

Procedure en werkwijze

 

Gebiedsbescherming en PAS; Hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Zie voor meer informatie www.bij12.nl.

 

Soortenbescherming; Hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming

 

 

Houtopstanden; Hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming