Meest gestelde vragen

Door op de vraag te klikken, krijgt u het antwoord.

 

Procedure en werkwijze

 

Gebiedsbescherming en PAS; Hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Zie voor meer informatie www.bij12.nl.


Soortenbescherming; Hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming

 

Houtopstanden; Hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming