Aanvragen indienen

Aanvraagformulier Soorten

Als beschermde planten- en/of diersoorten door een voorgenomen activiteit mogelijk in het geding komen, moet u een ontheffing Soorten (hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming)  aanvragen bij de OD NHN. Het aanvraagformulier soortenbescherming staat op onze website met een toelichting en vindt u hier.

Aanvraagformulier Gebieden

Als de voorgenomen activiteit mogelijk effect heeft op een Natura 2000-gebied, heeft u waarschijnlijk ook te maken met gebiedsbescherming Wet natuurbescherming. U moet dan een vergunning Gebieden (hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming) aanvragen bij de OD NHN. Hiervoor vult u het aanvraagformulier gebiedsbescherming in. Deze is hier te vinden.