Als buiten de bebouwde kom 10 bomen worden gekapt, moet dat worden gemeld?

Ja, dat zou wel kunnen. Alleen als de houtopstand een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen. Let wel binnen een rij van 20 bomen kan de kap van 1 of 2 bomen al meldingplichtig zijn.