Hoe wordt stikstofdepositie gemeten?

Het RIVM brengt de stikstofdepositie in Nederland in beeld met behulp van modelberekeningen en metingen. De natte depositie in de vorm van regenwater wordt op meetpunten opgevangen en geanalyseerd op ammonium en Nox, de droge depositie wordt berekend op basis van geschatte emissies uit o.a. de landbouw en het verkeer.