Mag de gemeente zelf de bebouwde kom Houtopstanden vaststellen?

Ja, de gemeente stelt zelf  de bebouwde kom houtopstanden Wet natuurbescherming vast.