Moet nieuwe bebouwde komgrens Houtopstanden worden vastgesteld door komst Wnb?

Nee. De oude grenzen blijven bestaan zolang deze niet door de gemeente worden gewijzigd.