Procedureverloop Vvgb

Als via het OLO een aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) wordt ingediend dan is het de gemeente of de Omgevingsdienst die de omgevingsvergunning afgeeft. Als bij de aangevraagde activiteit beschermde planten of dieren in het geding zijn, wordt bij de OLO-aanvraag het vakje natuur aangevinkt en de benodigde informatie toegevoegd, zoals een ecologisch rapport of natuurtoets.

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

De gemeente of Omgevingsdienst vraagt vervolgens bij de OD NHN (gemandateerd opdrachtnemer van de provincie Noord-Holland) om een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Het verzoek om een Vvgb wordt, door de gemeente of Omgevingsdienst, via postbus@odnhn.nl aan de OD NHN aangeboden met de benodigde informatie uit de OLO-aanvraag (de definitieve omgevingsvergunningaanvraag inclusief de natuurrapportages). Ook is het mogelijk dat de gemeente, via het OLO, de aanvraag rechtstreeks doorstuurt aan de OD NHN. Dit kan eenvoudig door het aanvinken van de BD OD NHN in het OLO.

Advies OD NHN

De OD NHN geeft zo spoedig mogelijk een reactie en stelt, zo nodig, binnen 13 weken een advies op. Het advies, meestal in de vorm van voorschriften, maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De gemeente of Omgevingsdienst voegt deze toe aan de omgevingsvergunning Wabo, neemt het besluit en stelt de initiatiefnemer op de hoogte. In geval van bezwaar en/of beroep, indien de bezwaren of beroepen de afgegeven Vvgb betreffen, ondersteunt de OD NHN de gemeente of Omgevingsdienst.