Waar is de wachtverplichting van 4 weken voor bedoeld?

Die wachtverplichting is bedoeld om het bevoegd gezag de tijd te geven om de kap te controleren en eventueel een kapverbod te kunnen instellen.