Waarvoor dient de PAS?

De PAS is in het leven geroepen om de instandhoudingdoelstellingen voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te waarborgen en economische ontwikkelingen met stikstofeffecten mogelijk te maken. Het uitgangspunt voor de berekening van de ontwikkelruimte is een economische groei van 2,5 procent. Herstelmaatregelen zorgen er ook voor dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar worden gebracht door deze economische ontwikkeling.