Wanneer is er sprake van compensatie?

Wanneer de te kappen houtopstand kwantitatief en kwalitatief elders wordt vervangen. Dus op de ene plek verdwijnt er een bepaalde oppervlakte bos van een bepaalde type en kwaliteit, maar op een andere locatie wordt deze oppervlakte aan bos opnieuw gepland. Deze moet wel in verhouding staan met de de gekapte bomen, qua  type/kwaliteit. Alleen dan is er sprake van compensatie.