Wanneer is er sprake van dunning?

Dunnen is het vellen van bomen als bosbouwkundige ingreep om de groei van andere bomen te bevorderen. Ook het kappen van verjongingsgaten valt onder dit begrip, als het vellen van de bomen bedoeld is om  verjongingsgaten te creëren. Deze mogen niet groter zijn dan 3 maal de boomhoogte, met een maximum van 0,25 hectare, die gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10 procent van het betreffende bosperceel. Het kappen van deze verjongingsgaten mag maximaal 1 keer per 4 jaar gebeuren.