Wanneer moet ik melden?

Op onze website vindt u hier een checklist waaruit blijkt of u een melding moet doen. U moet  ook melden als het om een situatie gaat welke al goedgekeurd is in het bestemmingsplan.