Wat verstaan we onder vellen van houtopstanden?

Vellen is hetzelfde als kappen, het verwijderen of neerhalen van bomen.