Welke gegevens moet ik overleggen bij compensatieplicht?

Bent u de eigenaar van het perceel?

  • Ja
  • Nee: Geef de gegevens van de eigenaar:

- Organisatie/bedrijfsnaam:

- Naam en voorletters contactpersoon:

- Straat en huisnummer:

- Postcode en plaats:

- Telefoonnummer en/of e-mailadres:

- Provincie:

- Plaatselijke benaming:

- Gemeente(n):

- Oppervlakte te planten bos in aren/Aantal te planten bomen:

- Boomsoort:

- Kadastrale sectie:

- Aanduiding nummer:

- U dient verder een korte motivering te leveren waaruit blijkt:

  • dat de andere locatie onbeplant is en vrij is van een herplantplicht als bedoeld in artikel 4.3 Wnb;
  • dat de andere locatie vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen;
  • dat de andere locatie geen wettelijke doelstellingen kent die de herbeplanting in de weg staat.

Ook moet u het volgende aanleveren: een duidelijke kaart van de andere locatie, de kadastrale sectie en kadastraalnummer van het bettreffende perceel en ook de toestemming van de grondeigenaar indien u zelf geen eigenaar bent.