Welke soorten bebouwde kommen kent de gemeente?

De Wegenwet, de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 4) en de Wegenverkeerswet.