Wie vraagt instemming aan andere, ook betrokken, provincies?

Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het project plaatsvindt, vraagt instemming aan andere provincies indien dat project provinciegrensoverschrijdende effecten veroorzaakt.