Worden er leges geheven?

Ja, per 1 januari 2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. Voor het melden van een kap bent u geen leges verschuldigd. Voor het aanvragen van een ontheffing voor de wachtverplichting of een uitstel of compensatie voor de herplantplicht ben u wel leges verschuldigd. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Loket/Vergunningen_en_meldingen