Wordt de kapmelding houopstanden door de OD NHN aan gemeenten verzonden?

De gemeente ontvangt een afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding kap houtopstanden die bij de OD NHN is ingediend. Binnen één maand kan een reactie op deze melding worden ingediend bij de OD NHN via postbus@odnhn.nl. Kapmeldingen worden niet gepubliceerd. Er is ook geen bezwaar mogelijk tegen een kapmelding.