Wanneer is de bebouwde kom Houtopstanden gelijk aan bebouwde kom gemeente?

De bebouwde kommen worden door de gemeente zelf bepaald. Maar er kan een verschil zijn tussen bebouwde kom Boswet en bebouwde kom Wegenwet.