Overlast en schade

Het kan voorkomen dat diersoorten overlast of schade veroorzaken. In veel gevallen kan met het treffen van preventieve maatregelen schade of overlast worden voorkomen. Echter kan het in bepaalde situaties noodzakelijk zijn dat u van de verboden moet afwijken. Dit kan middels een ontheffing of vrijstelling.