Overlast

In een aantal gevallen is sprake van belangrijke overlast. Veelal is overlast van toepassing op die situaties waar geen concrete schade is of dreigt, maar wel hinder wordt ondervonden van beschermde diersoorten.

Te denken valt aan grote groepen vogels in de bebouwde kom of overlast van uitwerpselen aan gebouwen en andere roerende zaken.

Wilt u een ontheffing aanvragen m.b.t. belangrijke overlast? Vul dan het aanvraagformulier soortenbescherming in: