Schadebestrijding

Wanneer op uw gronden belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, kan het noodzakelijk zijn dat u diersoorten moet verjagen of, ondersteunend aan verjaging, moet doden.

Van een aantal soorten is bekend dat zij op bepaalde (gewas-)percelen veelvuldig schade veroorzaken. Een aantal hiervan is opgenomen in de ‘Verordening vrijstelling beschermde soorten’ van de Provincie Noord–Holland. Voor andere soorten is in de meeste situaties een ontheffing nodig om schade te bestrijden.

  • Preventieve maatregelen

    De eerste en vaak gemakkelijkste oplossing voor (dreigende) schade is om preventieve maatregelen te nemen. Natuurlijk moeten deze maatregelen wel toegestaan zijn.

  • Belangrijke schade

    Voordat gebruik gemaakt kan worden van de provinciale vrijstellingsverordening of een ontheffing kan worden verkregen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, moet sprake zijn van (dreigende) schade.

  • Andere bevredigende oplossingen

    Als preventieve maatregelen niet helpen, dan mag u in sommige gevallen dieren verjagen, vangen of doden.