Andere bevredigende oplossingen

Als preventieve maatregelen niet helpen, dan mag u in sommige gevallen dieren verjagen, vangen of doden.

Uitgangspunt hierbij is dat u dient aan te geven in hoeverre beschikbare en haalbare effectieve preventieve maatregelen in voldoende mate en afdoende zijn ingezet om schade te voorkomen dan wel te beperken. En dat er dus geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

Er bestaan veel middelen en methoden (waaronder verjaging) waarmee belangrijke schade of gevaar kan worden beperkt of voorkomen. Ondersteunend afschot zien wij als uiterst middel.