Belangrijke schade

Voordat gebruik gemaakt kan worden van de provinciale vrijstellingsverordening of een ontheffing kan worden verkregen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, moet sprake zijn van (dreigende) schade.

Wij zien belangrijke schade als de door wettelijk beschermde diersoorten aangerichte schade aan landbouwgewassen die door BIJ12-unit Faunafonds is getaxeerd op € 250,- of hoger per perceel waarop schade is aangericht.

Bij schade aan andere in de wet genoemde belangen is de schadetaxatie van tenminste € 250,- niet van toepassing.
De schade dient echter wel inzichtelijk te worden gemaakt.