Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Bij buitenwerkzaamheden kunt u te maken krijgen met beschermde diersoorten. Niet alleen bij een nieuw project, maar ook als u bijvoorbeeld gaat (ver-) bouwen of een bestaande situatie ingrijpend gaat veranderen, dient u rekening te houden met beschermde planten- en diersoorten. Wanneer u met de werkzaamheden een overtreding van de verboden niet kunt voorkomen, is een ontheffing mogelijk noodzakelijk. Deze kunt u aanvragen bij de OD NHN.

Rechts op de pagina vindt u een brochure over wat de Wet natuurbescherming regelt voor soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen.