Maatregelen

Wanneer beschermde soorten aanwezig zijn dient u maatregelen te nemen om schadelijke effecten te voorkomen of te verzachten.

U kunt de maatregelenindicator gebruiken om snel een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen, die deze (negatieve) effecten van de activiteit kunnen voorkomen of verminderen.

Voor initiatieven van grotere omvang is meestal vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is.

Als blijkt dat na het nemen van maatregelen negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk.

De maatregelenindicator vindt u via deze link.