Ruimtelijke ingrepen

Bij elke ruimtelijke inrichting en ontwikkeling dient u na te gaan of uw werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben op beschermde planten- en diersoorten. Volgens de wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en aan beschermde dieren of planten.

De effectenindicator van het Ministerie van Economische Zaken kunt u gebruiken om te bepalen of uw activiteit kan leiden tot schadelijke effecten voor beschermde soorten. Wanneer er een kans is op schadelijke effecten kunt u de gemeente of een ecologisch deskundige vragen of die soorten daadwerkelijk voorkomen en zo ja, wat u het beste kunt doen om de schade te voorkomen.

De effectenindicator vindt u via deze link.