Zijn er beschermde soorten aanwezig?

Een ecologisch deskundige kan het best vaststellen of er beschermde planten- of dierensoorten aanwezig zijn op de locatie waar u aan het werk gaat. De deskundige kan u ook advies geven over het voorkomen van schadelijke effecten.

Hebben de werkzaamheden negatieve invloed op beschermde planten- of dierensoorten? Dan is mogelijk vervolgonderzoek noodzakelijk. Zijn uw werkzaamheden niet schadelijk? Dan hoeft u geen ontheffing voor de Wet natuurbescherming aan te vragen.

U moet natuurlijk wel de zorgplicht naleven.