Contactgegevens

Contactgegevens

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Let op! Voor de aanvraag van een besluit in het kader van soortenbescherming ruimtelijke ingrepen en gebieden, stikstof niet inbegrepen, bent u verplicht tot het betalen van leges aan de provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie over legskosten vindt u op deze webpagina van de provincie Noord-Holland.

Contactgegevens initiatiefnemer

Voer hier de gegevens in van de persoon waarvoor u de aanvraag doet (als u dat zelf bent, uw eigen gegevens).

Verplichte vraag: Voer hier uw eigen gegevens in als u namens iemand de aanvraag doet.
Verplichte vraag: Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Verplichte vraag: Vul uw straatnaam in.
Verplichte vraag: Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Verplichte vraag: Vul uw huisnummertoevoeging in.
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Verplichte vraag: Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag: Vul uw naam in of die van de contactpersoon bij uw bedrijf.
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

Contactgegevens indiener van de aanvraag

Als u niet de initiatiefnemer bent, voer dan hier de gegevens in van degene die de aanvraag bij ons indient. Dit kan een adviesbureau zijn of een ander gemachtigd persoon.

Vul uw naam in, of dat van uw bedrijf.
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Vul de naam van de contactpersoon in.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl