Toezicht en handhaving

De OD NHN houdt er toezicht op dat de werkzaamheden in het kader van belangrijke schade en overlast en bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting op een goede en evenwichtige manier plaatsvinden. Wanneer u vragen heeft of als u ongeregeldheden constateert in de natuur kunt u contact opnemen met de OD NHN: