Stikstof

In het kader van de stikstofproblematiek is deze pagina ingericht om u van informatie te voorzien. Op deze pagina treft u links aan naar actuele en relevante nieuwsberichten over dit onderwerp. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming, in opdracht van provincie Noord-Holland.


Toestemming en vergunningverlening

  • Voor het verlenen van vergunningen zijn er nieuwe beleidsregels vastgesteld op grond van de Wet natuurbescherming in het kader van stikstof. De nieuwe beleidsregels vindt u hier.
  • De Handreiking intern en extern salderen – bestemd voor initiatiefnemers vindt u hier.
  • Het Stroomschema toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten vindt u hier.

Nieuwsberichten

 

Helpdesk BIJ12

  • Om te kunnen voorzien in de vele vragen die op dit moment leven, heeft BIJ 12 voor u een helpdesk opgericht, maar ook een website met een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden.

 

Helpdesk Stikstof en Natura2000 BIJ12     Veelgestelde vragen en antwoorden Stikstof BIJ12

 

  • Mocht u andere vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met BIJ12. U kunt BIJ12 telefonisch bereiken, elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Het telefoonnummer is 085 – 486 25 90.
  • Mocht u vragen hebben over een aanvraag, welke nog geen toetsingsverzoek inhoudt, de aanvraagprocedure van een nieuwe activiteit óf vragen van algemene aard over de huidige stikstofproblematiek, dan kunt u deze mailen naar stikstof@odnhn.nl
  • Indien u vragen heeft over een lopende aanvraag kunt u, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de receptie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze is te bereiken via 088-10 21 300.
  • Voor het indienen van een aanvraag of adviesverzoek Aerius verwijzen wij u naar de pagina gebiedsbescherming.

AERIUS Calculator 2019 en vergunningsvrije projecten en activiteiten

Op 16 september 2019 is de nieuwe versie van AERIUS Calculator (2019.0) beschikbaar gekomen. Met AERIUS Calculator 2019.0 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. Deze nieuwe versie van AERIUS heeft niet meer de specifieke functies van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met andere woorden, AERIUS is losgemaakt van het PAS en niet meer ingericht op het berekenen van ontwikkelingsruimte, maar vooral op het berekenen van (de omvang van) de stikstofbijdrage. Daarnaast is het rekenprogramma geactualiseerd.

 

Toepassingsbereik

AERIUS Calculator (2019.0) kent een beperking van het toepassingsbereik. Er wordt gewerkt aan een versie van AERIUS Calculator met een volledig toepassingsbereik, een versie die geschikt is voor alle situaties. De volledige versie van AERIUS Calculator wordt uiterlijk in januari 2020 verwacht.

Lees meer in de notitie die is opgesteld door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord in samenwerking met de provincie Noord-Holland.
 

Notitie gebruik AERIUS-calculator  Notitie ecologische voortoets  Instructie invoer AERIUS Calculator    

 

Documentatie stikstofdossier

Voor een overzicht van alle documenten in het kader van stikstof verwijzen wij u naar deze pagina: overzicht documentatie stikstofdossier