Stikstofregistratiesysteem gesloten

Het landelijke stikstofregistratiesysteem (SSRS) is al enige tijd gesloten. Daardoor kan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geen aanvragen in behandeling nemen, waarvoor stikstofruimte uit het SSRS benodigd is.

Omdat het SSRS is opgericht om woningbouwprojecten weer mogelijk te maken, treft deze sluiting dan ook deze sector. Wanneer het registratiesysteem weer opengaat, is nog onduidelijk. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwspagina.

Komt er weer stikstofruimte in het SSRS?
Het rijk gaat over het SSRS en de vulling en openstelling daarvan. In de hoofdlijnenbrief van de minister voor Natuur en Stikstof is opgenomen, dat de nog resterende stikstofruimte in het SSRS afkomstig van de snelheidsverlaging naar 100 km, uit het SSRS is gehaald. Deze ruimte is dus komen te vervallen. Een andere bron van stikstofruimte in het SSRS is afkomstig van de landelijke opkoopregeling varkenshouderijen. Uit de brief van de minister wordt duidelijk dat deze maatregel wel in stand blijft om stikstofruimte in het SSRS beschikbaar te maken. Deze maatregel levert echter vooral stikstofruimte in het oosten en zuiden van het land, omdat daar veel varkenshouderijen zijn gehuisvest. Op het moment dat het rijk het SSRS weer openstelt, is pas duidelijk of en hoeveel stikstofruimte er in Noord-Holland beschikbaar is.  

Wat kunt u doen?
Als door uw woningbouwproject sprake is van toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, adviseren wij u om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de stikstofeffecten van uw project op nul te brengen. U kunt daarvoor gebruik maken van diverse instrumenten zoals intern en extern salderen. Gespecialiseerde adviesbureaus kunnen daarbij helpen.

Wij houden u op de hoogte wanneer het SSSR weer open gaat.