Tata Steel IJmuiden

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert in mandaat van provincie Noord-Holland de vergunningverlening en toezicht & handhaving uit op de Wet natuurbescherming. Op deze pagina vindt u diverse stukken m.b.t. de natuurvergunning van Tata Steel IJmuiden.

Natuurvergunning

Tata Steel kunstduin

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor het project Kunstduin betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Hier kunt u het (ontwerp-) besluit voor dit project vinden met onderliggende stukken.

Intrekkingsverzoek MOB natuurvergunning Tata Steel

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft van Mobilisation for the Environment (MOB) een intrekkingsverzoek ontvangen voor de natuurvergunning voor Tata Steel IJmuiden B.V. uit 2016.
OD NHN heeft een ontwerpbesluit op het intrekkingsverzoek opgesteld, waarbij de natuurvergunning voor Tata Steel wordt gewijzigd. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Hier kunt u het ontwerpbesluit op het intrekkingsverzoek vinden met onderliggende stukken.