Tata Steel IJmuiden

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor het project Kunstduin betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Hier kunt u het (ontwerp-) besluit voor dit project vinden met onderliggende stukken.

Tata Steel kunstduin