Afval scheiden

Dat een huishouden afval produceert is onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, schillen, restjes en versleten spullen. Dit leidt tot een continue stroom van afval. In Nederland is veel gedaan om deze afvalstroom op een milieuverantwoorde manier te verwerken. Ongeveer de helft van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt, het storten van huishoudelijk afval is zo goed als verleden tijd en afvalverbrandingsovens zijn schoner geworden en leveren nuttige elektriciteit.

Uw medewerking aan de afvalscheiding blijft belangrijk. Veel afval bevat waardevolle materialen. Door afval apart in te leveren, blijven deze materialen in gebruik en zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Het hergebruik van materialen is over het algemeen beter voor het milieu dan het verbranden met energieterugwinning. Hergebruik is ook financieel aantrekkelijk. Elke kilo afval die níet naar de verbrandingsoven hoeft, bespaart 10 eurocent.

De afvalscheidingswijzer online

Maak het uzelf gemakkelijk en maak handig gebruik van de Afvalscheidingswijzer op de afvalscheidingswijzer. U kunt op zoekwoord of trefwoord een advies opvragen, zodat uw afval altijd in de juiste bak belandt. Zo helpt u grondstoffen en energie besparen