Klacht tegen (werknemer van) de OD NHN

Voortgang: 0%.

Klacht tegen (medewerker van) OD NHN

Velden met een * zijn verplicht.

Het gaat hier om een melding over de wijze waarop de OD NHN of een werknemer van de OD NHN zich in een bepaalde situatie heeft gedragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop de OD NHN uw klacht heeft afgehandeld, kunt u een verzoekschrift indienen bij de Nationale Ombudsman.